Privacy Policy

Chính sách bảo mật

Lần sửa đổi cuối cùng: Ngày 01 tháng 01 năm 2024

Giới thiệu

BeeClass cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này giải thích thông tin mà chúng tôi thu thập về người dùng, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và lựa chọn của bạn đối với thông tin của người dùng.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin từ và về người dùng của Trang web:

Thông tin cá nhân: Chỉ thu thập thông tin của người dùng muốn tạo dữ liệu trên website, gồm địa chỉ email và tên người dùng sử dụng để nhận dạng bạn. Người dùng chỉ sử dụng các tài nguyên học tập mà không tự tạo tài nguyên thì website không thu thập và lưu trữ bất kỳ dữ liệu gì.
Thông tin nhân khẩu học: Không thu thập
Thông tin thiết bị: Không thu thập

.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

  • Nhận dạng người dùng sử dụng website
  • Để lưu trữ dữ liệu do bạn tạo ra trên website BeeClass

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi chỉ dành cho giáo viên và phụ huynh sử dụng. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi.

Cookies

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng một định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Trang web của chúng tôi sử dụng các "cookie" này để lưu thông tin trong quá trình người dùng sử dụng dịch vụ của trang web. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến máy tính của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết dến những trang khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết mọi thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức, sau khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.